صفحه اصلی

دستگاهها

درخواست آنالیز

خبرها

پیوندها

عکس ها

قوانین آزمایشگاه

تماس با ما

   
   

 

آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک

آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک با هدف ایجاد امکان استفاده بهینه، روان و پایدار از دستگاههای آزمایشگاهی موجود در دانشگاه در جهت انجام تحقیقات علمی اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه اراک و سایر پژوهشگران در مراکز و دانشگاههای دیگر تاسیس شده است.

در این مسیر بعضی از دستگاههای آزمایشگاهی دانشگاه که امکان تهیه آنها برای آزمایشگاههای مجزای تحقیقاتی وجود ندارد و همچنین سایر دستگاههای موجود بر طبق قوانین طراحی شده به پژوهشگران سرویس خواهند داد. امید است که به یاری خدا و همکاری ساختارمند تمامی بخشهای مرتبط و بر اساس ساز و کارهای مناسب، آزمایشگاههای تحقیقاتی بتوانند آزمایشگاه مرکزی را بصورت یک امکان جدید برای تقویت کیفیت پژوهش های خود و تسریع و تسهیل در انجام آنها در نظر بگیرند.