معرفی دستگاه CHNS

آناليز عنصري CHNS : آناليز كيفي وكمي عناصر كربن ، هيدروژن ، نيتروژن و گوگرد درانواع نمونه ها با بافتهاي مختلف

شركت سازنده: Elementar 

مدل دستگاه : Vario EL3

 

 
شرايط نمونه :
1- مقدار نمونه جامد حداقل 20 ميلي گرم وبه صورت پودرباشد.
2- نمونه مايع فاقد حلال و عناصرجيوه وفلوئورباشد.
3- نمونه ارائه شده حداكثربعداز يك هفته پس از تاريخ اعلام نتيجه درآزمايشگاه نگهداري مي شود.

 

 | تجهیزات

آمار بازدیدکنندگان

2
17
5610