تماس با ما

آدرس: اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، دفتر آزمایشگاه مرکزی

کد پستی ۳۸۱۵۶88138 صندوق پستی ۸۷۹ 

شماره تلفن: ۰۸۶۳۲۶۲۷۵۳۲

ایمیل ما : c-lab@araku.ac.ir

 

شما می توانید برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود از فرم ذیل اقدام فرمایید.

آمار بازدیدکنندگان

1
22
5615