تماس با ما:

برای انتقال نظرات و پیشنهادات خود می توانید با مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس : 2051-4173403

پست الکترونیکی: m-marandi@araku.ac.ir

 

 

 

 

   

صفحه اصلی

دستگاهها

درخواست آنالیز

خبرها

پیوندها

عکس ها

قوانین آزمایشگاه

تماس با ما