اخبار و رویداد ها

« بازگشت

خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی

پدیده خورشید گرفتگی یکشنبه مورخ  1399/4/1 (21 ژو.ئن 2020) با زیبایی زیادی شکل گرفت که در اکثر نقاط ایران مطابق جدول زیر قابل رویت بود.

 

عکسهای آماتوری زیر گرفته شده است. دانشجویان در صورت تمایل می توانند عکسهای گرفته شده توسط خودشان را به آدرس ایمیل g-physics@araku.ac.ir ارسال نمایند تا در سایت بنام خودشان قرار گیرد.