اخبار و رویداد ها

« بازگشت

معرفی دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک در کلیه گرایشها در نیمسال های 971 و 982

معرفی دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک در کلیه گرایشها در نیمسال های 971 و 982

 دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد رشته  فیزیک  در کلیه گرایشها در نیمسال های 971 و 982 در جدول زیر معرفی می گردند. ضمن تبریک این افتخار برای این دانشجویان ۀرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.